กิ่งพันธุ์ส้มโอทับทิมสยาม

Home

We are SALADNAM.

We are Chinnawong Farm.

075-800141

Read More

page-vdo-1

สัมผัสวิถีเกษตรกร สมาร์ทฟาร์มเมอร์ ไปกับ วาริน ชิณวงศ์
“เกษตรกรสวนส้มโอ” ที่มุ่งสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้า และชุมชนบ้านเกิด
แล้วทำไม เธอจึงเลือก “ส้มโอทับทิมสยาม” มาค้นหาคำตอบไปพร้อมกัน
Line id:chinnawongfarm